E-shop

Zářijová soutěž: Vyhrajte vonnou kouli L'Artisan Parfumeur

Soutěžte s OGIVI o originální vonnou kouli L'Artisan Parfumeur v hodnotě 2 550 Kč, která provoní váš interiér až na několik měsíců. 

Stačí se během září zastavit v našem obchodě v Maiselově 5, Praha 1 a nechat nám svou vizitku nebo e-mailový kontakt u OGIVI asistentky. Ze všech soutěžících vylosujeme 30. září jednoho výherce keramické ručně vyřezávané koule Amber Ball. 

Čím jsou vonné koule výjimečné a jak se vyrábí, si můžete přečíst TADY.

Hodně štěstí a těšíme se na Vás v OGIVI!

----

HERNÍ ŘÁD spotřebitelské soutěže o vonné koule L’Artisan Parfumeur

1. Vyhlašovatelem soutěže o jednu (1) vonnou kouli velikosti 75 mm (dále jen „Soutěž“) je společnost HelpMe Invest s.r.o., se sídlem Praha 5, Na Baště sv. Jiří 15, 160 00 Praha 6, IČ: 014 56 172 (dále jen „HelpMe Invest“).

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k HelpMe Invest, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Úkolem soutěžících bude zanechat svůj kontakt v obchodě OGIVI, Maiselova 5, Praha 1 od 1. září 2014 do 30. září 2014 na předem určeném místě u personálu obchodu. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jména a příjmení zveřejněna na internetových stránkách www.ogivi.cz a na facebookové stránce www.facebook.com/ogivi, a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být využity pro účely zaslání ceny a pro marketingové účely HelpMe Invest.

4. Ze všech soutěžících, kteří se Soutěže zúčastní, bude po skončení Soutěže vylosován jeden (1) výherce, který získá vonnou kouli L’Artisan Parfumeur o velikosti 75 mm.

5. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

6. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou zanechali na soutěžním místě. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

7. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. V případě nepředvídaných okolností si HelpMe Invest vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 4 náhradní ceny obdobného typu.

8. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Daniela Razimová, spolumajitelka obchodu OGIVI. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí HelpMe Invest ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

9. HelpMe Invest si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

10. HelpMe Invest si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči HelpMe Invest.

11. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách www.ogivi.cz

12. Registrací do Soutěže uděluje účastník soutěže pořadateli v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., souhlas se zpracováním osobních údajů, které účastník soutěže poskytl pořadateli soutěže.