Čím se zabývá hydrogeolog

I jen v naší zemi existuje velké množství nejrůznějších vědeckých oborů. O valné části z nich běžný člověk ani neslyšel, natož aby věděl, co si má pod tím složitým, často z latiny vycházejícím názvem představit. Pravdou však je, že mnohé z nich jsou důležitější, než je na první pohled patrné. Typickým příkladem je hydrogeolog provodu.cz, tedy odborník na hydrogeologii. Z názvu oboru vyplývá, že se zabývá vodou v zemi. To nám může přijít zbytečné, avšak věřte, že tomu tak rozhodně není.

voda je základem života

Naprostá většina naší pitné vody, včetně té, kterou kupujeme jako balenou v obchodech, je odebírána z pramenů vytékajících z podzemí. Dává to smysl, koneckonců právě zde je nejčistší. Ovšem jak zjistíme, že skutečně neobsahuje žádné škodliviny?

Navíc je zde i otázka, kolik vody můžeme bez nebezpečí odebírat. Nesmíme zapomenout, že naše země je, co se vody týče, zcela závislá na deštích. Pokud je srážek nedostatek, projeví se to i na objemu podzemní vody. Je tedy nutné vědět, kolik je možné z konkrétního pramene v dané době brát bez toho, že by to mělo nějaké negativní důsledky.

To vše samozřejmě platí i tehdy, pokud si chceme na svém pozemku postavit studnu. Ani zde totiž nesmíme brát neomezené množství, nýbrž budeme mít od úřadů daný limit, kolik smíme v jakém období odebírat.

klasická stará studna

Všechny tyto věci stanovuje právě hydrogeologie. Vždy je v takovýchto případech vypracován odborný hydrogeologický posudek, který nám jasně řekne, jaké množství vody a v jaké kvalitě se v dané oblasti nachází. Podle toho se následně určí maximální možný objem čerpání v jednotlivých obdobích – nesmíme totiž zapomenout, že v letním období je hladina nižší než v zimě.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že hydrogeologie je nejen důležitý, nýbrž i zcela nezbytný obor ve vodním hospodářství, tedy alespoň pokud chceme mít i v budoucnu dostatek kvalitní pitné vody. A bez ní život zkrátka není možný.