Dokonalá firma

Většina výrobních firem musí spolupracovat s řadou dalších výrobních firem. Jsou na sobě navzájem závislé a musí spolu udržovat přátelské vztahy, to však neznamená, že se navzájem nekontrolují. Každá firma si o svých dodavatelích zpracovává hodnocení, je to jeden ze základních principů, jak vytřídit spolehlivé a nespolehlivé dodavatele. Ale i na vaši firmu nějaká jiná firma dělá hodnocení a my tu máme jednu nabídku, která vám v tomto hodnocení může hodně pomoci a tím pádem, vám může pomoci k mnoha dalším velkým zakázkám.

výroba

Už dlouho existují systémy kvality, které mají za úkol nastavit celou organizaci firmy, aby fungovala efektivně a minimalizovala vznik zmetkových výrobků. Bez systémů kvality se dnes neobejde žádná velká firmy, která chce dodávat své výrobky např. pro automobilový průmysl. Normy řady ISO 9000 se netýkají jen výrobků samotných, ale jde i o zdroje a procesy a není vůbec jednoduché tyto normy do firmy zavézt, ale hlavně, nechat si udělat audity a splnit veškeré požadavky, abyste se mohli pyšnit certifikátem ISO 9001. Pokud chcete obchodovat se zahraničím nebo chcete dodávat výrobky pro velké korporace, je certifikát ISO 9001 nezbytností. A abyste ho získali, čeká vás dlouhá cesta, která nebude jednoduchá, ale není nemožná.

logistika

Certifikace ISO 9001 bude znamenat podrobné rozbory všech procesů, které probíhají ve vaší firmě. To nebude jednoduché a proto je potřebné, abyste se svěřili do rukou zkušené firmy Gradegroup, která má s certifikací velké zkušenosti a bude vám jak poradcem, tak kontrolorem. Pod jejich vedením budete muset zpracovat mnoho směrnic, které budou jasně definovat všechny procesy ve vaší firmě, od přijetí objednávek po procesy balení a expedice hotových výrobků. Tyto směrnice mají za úkol minimalizovat chyby, kterých se pracovníci na jednotlivých odděleních mohou dopustit.