Kdy se používá fulltone OCD

Velká část lidí má poněkud zkreslenou představu o amatérské hudbě. Tu bohužel podněcují i nejrůznější filmy z tohoto prostředí. Ty totiž ukazují, že za hudební produkcí je pouze zkoušení. Kapela se zkrátka sejde, nazkouší danou písničku a pak ji už jen hraje. To však nemůže být dále od pravdy.

Ve skutečnosti je totiž celý proces mnohem složitější. Písničky je totiž nejprve potřeba upravit v některém počítačovém programu tak, aby kapele skutečně sedla. Přeci jen, zdaleka ne každý zpěvák má hlas jako například Karel Gott, a tomu je potřeba se přizpůsobit.

Také je nutné si uvědomit, že zdaleka ne v každé kapele jsou veškeré nástroje, které jsou v dané skladbě použity, případně jsou nad možnosti toho, kdo na ni hraje. Typickým příkladem může být píseň Careless whisper od skupiny Wham, konkrétně ono známé saxofonové sólo. Kolik kapel má hráče na saxofon?

úprava písničky v počítači

Proto si také pomáhají nejrůznějšími nástroji, pomocí kterých dosáhnou potřebných efektů. Jedním z nich je i pedál fulltone ocd. Ten umožňuje úpravu a zkreslení zvuku tak, aby působil mnohem živěji a dynamičtěji než tomu ve skutečnosti je.

Samozřejmě někteří „puristé“ mohou namítnout, že pak už se nejedná o skutečně živou hudbu. Zde je však potřeba namítnou, že kapela skutečně hraje naživo. Jen předtím, než se zvuk nástrojů dostane do reproduktoru, projde ještě tímto pedálem.

dnes se muzikant bez počítače neobejde

Ten je samozřejmě nejprve nutné nastavit během zkoušek tak, aby byl výsledek takový, jaký si lidé představují. Díky tomu totiž posluchači budou mít z celé akce mnohem lepší zážitek, čímž se zvýší i popularita kapely.

Je také potřeba si říci, že programy na úpravu zvuků používají nejen amatéři, ale také světoznámí profesionální hudebníci. Technika zkrátka pronikla i sem. Můžeme na to mít jakýkoliv pohled, avšak nelze pominout, že nám přináší mnohem větší zážitek z hudby.

Jistě, někteří muzikanti je používají doslova jako berličku, avšak takových je minimum a dlouho v branži nevydrží. Lidé totiž stále ještě dokážou ocenit kvalitní muziku.