Bezstarostné vyklízení bytu s profesionály

Zaplatit cenu za vyklízení bytu Vyklízení expres, anebo to raději zkusit sami? Teoreticky byste to mohli zvládnout svépomocí, vystačíte s tažným zařízením a s pronajatým přívěsem anebo s vypůjčenou dodávkou, ale v průběhu práce se mohou vyskytnout určité jevy, které vás od vyklízení mohou odradit. Proč tuto specifickou činnost svěřit raději profesionálům?

vyklízení domu

Vyklízení po zemřelém – jedná-li se o byt po někom, k němuž jste měli vřelý osobní vztah, a teprve nedávno proběhlo poslední rozloučení, může se vám stát, že budete většinu věcí uvnitř bytu brát do rukou se zvláštním pocitem. Citlivější lidé z toho mohou mít traumatický šok a může je to dovést až k psychiatrovi. Není vůbec snadné probírat se předměty, o nichž víte, že je dotyčná osoba běžně užívala, a proto je obvykle výhodnější přenechat vyklizení bytu někomu, kdo k zemřelému člověku nemá žádnou osobní vazbu.

starý byt

Demolice nábytku – při vyklízení nábytku máte dvě možnosti, buď jej rozeberete, nebo zdemolujete a rozdrtíte na menší kusy, přičemž jejich vynášení už nebude tak namáhavé, anebo budete nábytek nosit ven vcelku. Oba dva způsoby vám však uberou značné množství sil, a nejste-li na tuto práci zvyklí, může vám to oslabit imunitu a můžete onemocnět, anebo utrpíte bolestivý úraz. Vyklízení prostor se podobá stěhování, a je to práce pro svalnaté chlapy.

Nebezpečné předměty – ne vždy je vyklízení idylkou, kdy jen nosíte ven jednu věc za druhou, a práce vám jde, jak se říká, od ruky. Stává se, že tu narazíte na předměty nebezpečné povahy a s nimi se musí zacházet opatrně a zároveň je nutné odvážet je do patřičných míst. Nemůžete zkrátka popadnout starou zářivkovou trubici a vyhodit ji do kontejneru s komunálním odpadem, ohrozili byste tím nejen vaše okolí, ale i sebe, protože zářivky nebo úsporné žárovky obsahují jedovatou rtuť. Kromě vyřazených svítidel můžete v bytě objevit různé chemikálie (čistidla, jedy, kyseliny a louhy) a také hořlaviny, např. benzín, petrolej, líh atp.