Půjčovna dodávek Brno mimo jiné zajišťuje vozidla i s řidičem


VypůjÄit si velké transportní vozidlo, pro jehož řízení vám staÄí nejběžnÄ›jší Å™idiÄák B, je velice snadné. Složíte vratnou kauci, proÄtete smluvní podmínky (to rozhodnÄ› nepodceňujte a proÄítejte peÄlivÄ›!) a máte k dispozici vůz, v případÄ› zájmu i s pÅ™epravním vozíkem na tažné zařízení. Teorie je tedy jednoduchá, žádné složité vyjednávání, a pokud natrefíte na solidní firmu, neoÄekávejte ani žádné podrazy. V jejím zájmu je udržet si klienta spokojeného a na základÄ› dobrých referencí i nadále prosperovat.

přepravní dodávka

DálniÄní známka, pojiÅ¡tÄ›ní vozidla a asistenÄní služba jsou v cenÄ›

Problematické nemusí být ani pojiÅ¡tÄ›ní a asistenÄní služba, pro jistotu se můžete pojistit i sami, to pro případ, že tÅ™eba nÄ›kde „škrábnete“ karosérii, nebo Å¡patnÄ› zaparkujete a najedete ráfkem kola na obrubník.

Co vÅ¡ak mnozí lidé v návalu práce, v nedostatku Äasu a ve stresu Äastokrát vůbec neÅ™eší, jsou praktické dovednosti v řízení a zkuÅ¡enosti s jízdou s tak velkým vozidlem. Může vám pÅ™ipadat, že se s ním ani nevejdete na silnici, a což teprve nÄ›kam zacouvat a zaparkovat. ProÄ tedy zbyteÄnÄ› riskovat nÄ›jakou újmu za cizí vůz, aby se vám pak stÄ›hování nebo pÅ™evoz vÄ›cí zbyteÄnÄ› neprodražil?

dodávka s plachtou

Dodávka i s Å™idiÄem není nic nemožného

Pro krátkodobé akce, jako je pÅ™estÄ›hování bytu, odvoz starých spotÅ™ebiÄů, výmÄ›na podlahové krytiny, pÅ™evážení stavebního materiálu a zahradnických potÅ™eb, velké nákupy nábytku a domácích spotÅ™ebiÄů, vyklízení bytů a sklepů je vypůjÄení vozidla z půjÄovny dodávek Brno i s Å™idiÄem naprosto ideální. Po dohodÄ› je možné využít výpomoc Å™idiÄe i v průbÄ›hu stÄ›hování, ale hlavnÄ› hradíte pouze pevnÄ› stanovenou taxu (obvykle na hodinu) a můžete se stoprocentnÄ› soustÅ™edit na svou práci. Nic neriskujete, plnou zodpovÄ›dnost za provoz vozu má pronajatý Å™idiÄ a ve srovnání se stÄ›hovací nebo vyklízecí firmou jeÅ¡tÄ› výraznÄ› uÅ¡etříte.