Jak jste chráněni před údery blesku

Máte na vašem domě hromosvod? Instalace hromosvodů jsou ze zákona povinné jen na některých stavbách, ale to neznamená, že i tam, kde povinné nejsou, nebudou k ničemu. Mohou zabránit http://www.officeyoga.cz/8-cest-zabranit-syndromu-vyhoreni/ závažným škodám na majetku a samozřejmě chrání i váš život. Od vynálezu hromosvodu Prokopem Divišem uplynulo již několik století, a přesto má toto zařízení svůj význam i v současné době.

silná bouřka

K ohrožení úderem blesku může dojít v podstatě všude, i když je samozřejmě jasné, že na některých místech je pravděpodobnost výskytu tohoto jevu vyšší, ale to je pouze statistika. Je to podobné, jako kdybyste tvrdili, že do vašeho automobilu nikdy nemůže narazit v důsledku autonehody cizí vozidlo (pokud s vozidlem jezdíte po silnici, pochopitelně).

Instalaci hromosvodu vám můžeme doporučit v každém případě. Máte pak jistotu, že se vám nemůže přihodit nic zlého.

blesky na obloze

Je váš hromosvod v pořádku?

Výše uvedená fakta platí však pouze do té doby, dokud je hromosvod plně funkční. A nyní se nabízí zásadní otázka: „Jste si jisti, že je váš hromosvod v pořádku?“ Víte stoprocentně, že je neporušený, nezkorodovaný, a že dobře slouží svému účelu? Kdy naposledy byl revidován elektrikářem?

Revize hromosvodů Technologie budov jsou běžné činnosti revizních elektrikářů, kteří na těchto zařízeních odhalují i závažné nedostatky. Hromosvod totiž může být poškozen vlivem mrazu, silného větru, koroze, stavební činnosti při rekonstrukci objektu a někdy dokonce i vandalismem. Podstatné je, aby hromosvod skutečně odváděl bleskový výboj do země, a aby nepronikal do zástavby, a to jak na kovové části, jako jsou parapety a zábradlí, tak i vnitřní elektrické rozvody, anténní svody, domácí spotřebiče apod.

Revizní elektrikář provede důkladnou prohlídku celého zařízení a doporučí vám případné nápravné kroky, anebo je přímo na místě provede, pokud k tomu budou vhodné podmínky, čas atd.